Privacy policy

 

Iris voor Honden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Adres: Sportlaan 199, 2082 XN Santpoort-Zuid
 • Telefoon: 06-43112881
 • Website: https://www.irisvoorhonden.nl

 

Persoonsgegevens die Iris voor Honden verwerkt

Iris voor Honden verwerkt persoonsgegevens nadat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn:

Algemene persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere gegevens

 • Naam van de hond(en)
 • Ras van de hond(en)
 • Bijzonderheden van de hond(en)
 • Datum afspraken

 

Deze persoonsgegevens gebruiken wel alleen voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te kunnen verlenen en u te informeren
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
 • Het verstrekken van gegevens aan derden in het belang van uw hond, bijvoorbeeld een dierenarts

 

Hoe lang worden gegevens bewaard

Iris voor Honden bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot in redelijkheid niet meer van ons valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De bijzondere gegevens worden in ieder geval 24 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Algemene gegevens worden vanwege de wettelijke verplichting bewaard voor een periode van 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Iris voor Honden verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden anders dan dat we daartoe wettelijk verplicht zijn of worden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Iris voor Honden gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken,

Iris voor Honden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Google Analytics

Om de website van Iris voor Honden, www.irisvoorhonden.nl, te optimaliseren maken wij gebruik van Google Analytics. Om dit te kunnen doen wordt gebruik gemaakt van het IP-adres van uw computer. Op deze manier kunnen wij gerichte informatie op de website zetten.

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iris voor Honden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking sturen naar info@irisvoorhonden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Wij vragen u, ter bescherming van uw privacy, uw pasfoto en BSN nummer zwart te maken. Wij zullen uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Iris voor Honden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@irisvoorhonden.nl

 

Iris voor Honden wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-ersoonsgegevens/tip-ons

 

Wijziging privacyverklaring

Iris voor honden behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Ik raad u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen